SHFE-Designated Delivery Warehouses

No.

Name of designated delivery warehouse

Storage warehouse no.

Storage warehouse name

Address

Business telephone

Contact

Postal code

1

Industrial and Commercial Bank of China Limited

1-1

ICBC Beijing Branch

Tianyin Mansion Tower B, 2 South Street, Fuxingmen, Beijing

01066410615

Liu Wei

100031

1-2

Cashier Section of ICBC Shanghai Branch

24 E. Zhongshan First Road, Shanghai

02163215820

63211678*1038

Zhou Caidong, Zhu Jie, Wu Jie

200002

1-3

Clearing Centre of ICBC Shenzhen Branch

1610 Room, Financial Center North Tower, E. Shennan Road, Shenzhen

075582246264

Zhang Shibiao

518015

1-4

ICBC Guixi Branch

38 Xiongshi Avenue, Guixi, Jiangxi

07013791705

Peng Lihua

335400

1-5

Central Storeroom of ICBC Sanmenxia Branch,

40 Xiaoshan Road, Sanmenxia, Henan

03982936811

Wang Gang

472000

1-6

ICBC Sanmenxia Branch, Lingbao Sub-Branch

20 Jincheng Avenue, Lingbao, Henan

03988861995

Jia Fujun

472500

1-7

ICBC Longyan Branch

47 S. Jiuyi Road, Xinluo District, Longyan, Fujian

05972224619

Liao Qingzhang

364000

1-8

ICBC Longyan Branch, Shanghang Sub-Branch

E. Beihuan Road, Shanghang, Longyan, Fujian

05973843087

Qiu Guojun

364200

1-9

ICBC Zhaoyuan Branch

95 Kuixing Road, Zhaoyuan, Shandong

05358224694

Zhang Guicai

265400

1-10

ICBC Laizhou Branch

88 Gucheng Street, Laizhou, Shandong

05352211315

Hu Qingfang

261400

1-11

ICBC Luoyang Branch

230 C. Zhongzhou Road, Luoyang, Henan

037963336969

Hai Jianwei

471000

1-12

ICBC Wuhan Jiang’an Sub-Branch

998 Zhongshan Avenue, Wuhan, Hubei

02782219376

02782219375

Wang Fang, Cai Jun

430014

2

China Construction Bank Co., Ltd.

2-1

Railway Sub-warehouse of Cash Distribution Management Center, ,CCB Beijing Branch

Beijing W. Railway Station N. Square E. Building, Railway Sub-Branch

01051996841

He Zheng

100055

2-2

CCB Shanghai Branch

900 Lujiazui Ring Road, Shanghai

02158880000*1311

Gao Xinhai

200120

2-3

CCB Shenzhen Branch

Financial Center E. Tower, S. Hongling Road, Shenzhen, Guangdong

075582488307

Li Zhihua

518031

2-4

CCB Anhui Tongling Branch

41 W. Changjiang Road, Tongling, Anhui

05622820013

Wang Wenze

244000

2-5

CCB Henan Sanmenxia Branch

52 Xiaoshan Road, Sanmenxia, Henan

03982985036

Lu Quncai

472000

2-6

CCB Henan Lingbao Sub-Branch Warehouse

7 W. Jincheng Avenue, Lingbao

03988869166

Yao Baishan

472500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

Name of designated delivery warehouse

Storage warehouse no.

Storage warehouse name

Address

Business telephone

Contact

Postal code

2

China Construction Bank Co., Ltd.

2-7

CCB Shandong Yantai Branch

9 South Street, Yantai, Shandong

05356603087

Wang Qingguo

264001

2-8

CCB Fujian Branch, Longyan Branch

111 N. Jiuyi Road, Longyan, Fujian

05972239529

Zhang Fuqiang

364000

2-9

CCB Fujian Branch, Shanghang Sub-Branch

261 N. Ring Road, Linjiang, Shanghang, Longyan, Fujian

05973843041

Jiang Tao

364200

3

Bank of Communications Co., Ltd.

3-1

BOCOM Beijing Branch

33 Financial Street, Xicheng District, Beijing

01066101662

Hai Feng

100032

3-2

BOCOM Shanghai Branch

158 Dongyuan Road, Shanghai

02163111000*2847

Li Ying

200120

3-3

BOCOM Shenzhen Branch

BOCOM Mansion, 3002 W. Hongli Road, Futian District, Shenzhen

075583680283

Zhou Shaoyun

518028

3-4

BOCOM Yunnan Branch

67 Huguo Road, Kunming, Yunnan

08713107221

Wang Li

650021

4

Bank of China Co., Ltd.

4-1

BOC Shanghai Branch

23 E. Zhongshan First Road, Shanghai

02163291331

Gan Yimin

200002

4-2

BOC Shenzhen Branch

International Financial Tower, 2022 Jianshe Road, Shenzhen

13798311383

Nie Yinzhu

518001

4-3

BOC Laizhou Sub-Branch

733 N. Laizhou Road, Laizhou, Shandong

05352232071

Dong Wu

261400

4-4

BOC Zhaoyuan Sub-Branch

78 Fuqian Road, Zhaoyuan, Shandong

05358210553

Kao Shaoxia

265400

4-5

BOC Fujian Branch

136 Wusi Road, Fuzhou, Fujian

059187090636

Li Feng

350003

4-6

BOC Sanmenxia Branch

15 E. Xiaoshan Road, Sanmenxia, Henan

03982828946

Su Lixin

472000

4-7

BOC Lingbao Sub-Branch

10 Jincheng Avenue, Lingbao, Henan

03988850603

Chen Jing

472500